Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания ( УИИК) Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания ( УИИК)
| рус | укр

1.Титульний аркуш.

2.Звіт.

3.Основні відомості про емітента.

4.Інформація про одержані ліцензії .

5.Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств .

6.Інформація про рейтингове агентство .

7.Інформація про органи управління емітента .

8.Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій .

9.Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці .

10.Інформація про посадових осіб емітента .

11.Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента .

12.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент .

13.Дисконтні облігації .

14.цільові облігації .

15.Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів .

16.опис бізнесу .

17.Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента .

18.Інформація щодо вартості чистих активів емітента .

19.Інформація про зобов'язання емітента .

20.Рiчна фiнансова звiтнiсть-баланс .

21.Звiт про фiнансовi результати .

22.Звiт про рух грошових коштiв .

23.Звiт про власний капiтал .

24.Примiтки до рiчноi звтностi .

25.Капітальні інвестиції .

26.Звіт про стан об’єкта нерухомості .


ГЛАВНЫЙ ОФИС
Киев, 01135,ул. Жилянская, 101
т. +38(044) 495-33-03, 495-33-04
ф.(044) 495-33-05
e-mail: office@uiec.com.ua
ОТДЕЛ ПРОДАЖ
Днепровская набережная 1б. Этаж 2
+38(050)441-17-02
+38(095) 282-16-10, +38(044) 553-66-47
e-mail: sales@uiec.com.ua
ПРОЕКТНО-ДИЗАЙНЕРСКИЙ ОТДЕЛ
ул. Днепровская набережная, 1б, этаж 3
ООО «Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания» Сделано в студии