Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания ( УИИК) Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания ( УИИК)
| рус | укр

Титульний аркуш.
Зміст.
3. Основні відомості про емітента. 3.1.-3.4.
3. Основні відомості про емітента. 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Основні відомості про емітента. 3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств.
3. Основні відомості про емітента. 3.7. Інформація про рейтингове агентство.
3. Основні відомості про емітента. 3.8. Інформація про органи управління емітента.
4. Інформація про засновників та_або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
6. Інформація про посадових осіб емітента. 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента.
6. Інформація про посадових осіб емітента. 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
11. Відомості про цінні папери емітента. 11.2. Інформація про облігації емітента. 11.2.2. Дисконтні облігації.
11. Відомості про цінні папери емітента. 11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
11_2_3.
12. Опис бізнесу.
13.
13_2.
13_3.
Звіт про стан об’єкта нерухомості.
Річна фінансова звітність. Баланс.
Річна фінансова звітність. Звіт про власний капітал.
Річна фінансова звітність. Звіт про рух грошових коштів.
Річна фінансова звітність. Звіт про фінансові результати.
Річна фінансова звітність. Форма N 5 (1).
Річна фінансова звітність. Форма N 5 (4).


ГЛАВНЫЙ ОФИС
Киев, 01135,ул. Жилянская, 101
т. +38(044) 495-33-03, 495-33-04
ф.(044) 495-33-05
e-mail: office@uiec.com.ua
ОТДЕЛ ПРОДАЖ
Днепровская набережная 1б. Этаж 2
+38(050)441-17-02
+38(095) 282-16-10, +38(044) 553-66-47
e-mail: sales@uiec.com.ua
ПРОЕКТНО-ДИЗАЙНЕРСКИЙ ОТДЕЛ
ул. Днепровская набережная, 1б, этаж 3
ООО «Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания» Сделано в студии